kėlimo ženklas

kėlimo ženklas
kėlimo ženklas statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženk­las, ku­rį įter­pia ↑skie­me­na­vi­mo prog­ra­ma ar­ba ra­šyk­lės skie­me­na­vi­mo kom­po­nen­tas į tas žodžių vie­tas, ku­riose žo­dis ga­li bū­ti ke­lia­mas į ki­tą eil­utę. Ko­dai: 173 (ISO/IEC 8859-13, de­šim­tai­nis), U+00AD. Kė­li­mo ženk­las pa­pras­tai ne­ro­do­mas. Pa­kei­čia­mas ma­to­mu ženk­lu – brūkš­ne­liu ei­lu­tės pa­bai­go­je tik ta­da, kai iš tik­rų­jų ties juo žo­dis ke­lia­mas į ki­tą ei­lu­tę. Ko­duo­tė­se žy­mi­mas rai­dė­mis SHY juo­da­me fo­ne: Iliustraciją žr. priede. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. optional hyphen; syllable hyphen; soft hyphen ryšiai: dar žiūrėkskiemenavimas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ženklas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų elementas, turintis kodą kurioje nors ↑koduotėje, arba elementarus simbolis. Gali būti rašto ženklas (trumpiau vadinamas ↑rašmeniu) arba ↑valdymo ženklas. Į vieną aštuonių ir mažesnio bitų… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • stogelio ženklas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženklas ^. Kodas 94 (ASCII, dešimtainis). Kai kuriose programavimo kalbose arba skaičiavimo programinėje įrangoje vartojamas kėlimo laipsniu operacijai užrašyti. Pavyzdžiui, 3^2 reiškia skaičių trys,… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • character — ženklas statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų elementas, turintis kodą kurioje nors ↑koduotėje, arba elementarus simbolis. Gali būti rašto ženklas (trumpiau vadinamas ↑rašmeniu) arba ↑valdymo ženklas. Į vieną aštuonių ir mažesnio bitų… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • mark — ženklas statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų elementas, turintis kodą kurioje nors ↑koduotėje, arba elementarus simbolis. Gali būti rašto ženklas (trumpiau vadinamas ↑rašmeniu) arba ↑valdymo ženklas. Į vieną aštuonių ir mažesnio bitų… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • optional hyphen — kėlimo ženklas statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženk­las, ku­rį įter­pia ↑skie­me­na­vi­mo prog­ra­ma ar­ba ra­šyk­lės skie­me­na­vi­mo kom­po­nen­tas į tas žodžių vie­tas, ku­riose žo­dis ga­li bū­ti ke­lia­mas į ki­tą eil­utę. Ko­dai:… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • soft hyphen — kėlimo ženklas statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženk­las, ku­rį įter­pia ↑skie­me­na­vi­mo prog­ra­ma ar­ba ra­šyk­lės skie­me­na­vi­mo kom­po­nen­tas į tas žodžių vie­tas, ku­riose žo­dis ga­li bū­ti ke­lia­mas į ki­tą eil­utę. Ko­dai:… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • syllable hyphen — kėlimo ženklas statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženk­las, ku­rį įter­pia ↑skie­me­na­vi­mo prog­ra­ma ar­ba ra­šyk­lės skie­me­na­vi­mo kom­po­nen­tas į tas žodžių vie­tas, ku­riose žo­dis ga­li bū­ti ke­lia­mas į ki­tą eil­utę. Ko­dai:… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • hyphenation — žodžių kėlimas statusas T sritis informatika apibrėžtis Žodžio dalies, netilpusios į eilutę, kėlimas į kitą eilutę. Paprastai keliama skiemenimis. Kiekviena kalba turi savas žodžių kėlimo taisykles. Sulietuvintose ↑rašyklėse būna numatytas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • žodžių kėlimas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Žodžio dalies, netilpusios į eilutę, kėlimas į kitą eilutę. Paprastai keliama skiemenimis. Kiekviena kalba turi savas žodžių kėlimo taisykles. Sulietuvintose ↑rašyklėse būna numatytas lietuvių kalbai… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • tikras — tìkras, à adj. (4) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ; H, N, M, L 1. SD149, I, LL50 realus, apčiuopiamas, neapgaulingas: Užgavėnių žydelka vaiką pasiema, netìkras – kokį katiną susivynio[ja] Krt. Idant tomis žymėmis patvirtintų tiesą savo kėlimo iž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”